ข้อมูลบริษัท

ประเทศญี่ปุ่น

กรุณาติดต่อสอบถามเชิงเทคนิคและผลิตภัณฑ์ได้ตามสะดวก

  • สำนักงานใหญ่・ฝ่ายขายต่างประเทศ
  • สำนักงานโอมิยะ
  • สำนักงานโตเกียว
  • สำนักงานชิซึโอกะ
  • สำนักงานนาโกย่า
  • สำนักงานโอซาก้า
  • สำนักงาน​ฮิโรชิม่า
  • สำนักงานฟุกุโอกะ
สำนักงานใหญ่

530-0004

อะควา โดจิม่า
1-4-16 โดจิมาฮาม่า กิตะกุ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าถึง

โทรศัพท์ +81-6-6343-0515

แฟกซ์ +81-6-6343-0729

อีเมล support@apiste.co.jp

ฝ่ายขายต่างประเทศ

530-0004

อะควา โดจิม่า
1-4-16 โดจิมาฮาม่า กิตะกุ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าถึง

โทรศัพท์ +81-6-6343-0519

แฟกซ์ +81-6-6343-0729

อีเมล support_overseas@apiste.co.jp

สำนักงานโอมิยะ

330-0854

ตึกโซนิค ซิตี้
1-7-5 ซากุระกิโซ โอมิยะกุ ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าถึง

โทรศัพท์ +81-48-640-1411

แฟกซ์ +81-48-640-1488

อีเมล omiya@apiste.co.jp

สำนักงานโตเกียว

108-0023

ตึกจตุรัสชิบาอุระ
4-9-25 ชิบาอุระ มินะโตกุ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าถึง

โทรศัพท์ +81-3-5444-8611

แฟกซ์ +81-3-5444-8480

อีเมล tokyo@apiste.co.jp

สำนักงานชิซึโอกะ

420-0853

ตึกเออร์บันเน็ต ชิซูโอกะ โออุเตะมาชิ
5-4 โออุเตะมาชิ เอโออิกุ ชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าถึง

โทรศัพท์ +81-54-275-1411

แฟกซ์ +81-54-275-1419

อีเมล shizuoka@apiste.co.jp

สำนักงานนาโกย่า

460-0003

จตุรัสแปซิฟิก นาโกย่า นิกิชิ
2-5-12 นิชิกิ นะกะกุ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าถึง

โทรศัพท์ +81-52-220-6244

แฟกซ์ +81-52-220-6245

อีเมล nagoya@apiste.co.jp

สำนักงานโอซาก้า

532-0011

ตึกชิน โอซาก้า ไพร์ม
6-1-1 นิชินะกาจิมะ โยโดะกาวะกุ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าถึง

โทรศัพท์ +81-6-4805-8655

แฟกซ์ +81-6-4805-8650

อีเมล osaka@apiste.co.jp

สำนักงาน​ฮิโรชิม่า

732-0824

ตึกฮิโรชิม่าไดอิจิเซอิเมอิ โอเอส
1-2-21 มาโตะบะโจ มินามิกุ ฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าถึง

โทรศัพท์ +81-82-568-7511

แฟกซ์ +81-82-568-7520

อีเมล hiroshima@apiste.co.jp

สำนักงานฟุกุโอกะ

812-0016

ตึกนิฮอน เซอิเมอิ ฮากาตะ มินามิ
1-3-1 ฮากาตาเอกิ มินามิ ฮากาตากุ ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าถึง

โทรศัพท์ +81-92-473-6633

แฟกซ์ +81-92-473-6620

อีเมล fukuoka@apiste.co.jp