ข้อมูลบริษัท

ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานขายฟุคุโอกะ
812-0016
1-3-1 ฮากาตาเอกิ มินามิ ฮากาตากุ ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (ตึกนิฮอน เซอิเมอิ ฮากาตะ มินามิิ)
โทรศัพท์ +81-92-473-6633
แฟกซ์ +81-92-473-6620
อีเมล