เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับตู้ควบคุม (ENH SERIES)

ENH SERIES
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับตู้ควบคุม
ระบายความร้อนภายในตัวเครื่องออกสู่ด้านนอกอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสภาพการผนึกอากาศของตู้ควบคุม

ระบายความร้อนภายในตู้ควบคุมออกสู่ด้านนอกอย่างมีประสิทธิผลพร้อมกับบำรุงรักษาสภาพการผนึกอากาศภายในตู้ควบคุม APISTE ได้จัดเตรียมสายผลิตภัณฑ์ไว้ 2 ชนิดคือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Heat Pipe และ Plate Module ซึ่งสามารถติดตั้งภายในสภาพแวดล้อมในการติดตั้งได้หลากหลาย ทั้งนี้ยังรองรับการประหยัดพื้นที่ ทำให้ตัวตู้ควบคุมมีขนาดเล็กลงและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีขนาดเล็กมากที่มีการติดท่อ Micro Heat อีกด้วย

แบบติดตั้งภายในตู้ควบคุม

แบบติดตั้งภายในตู้ควบคุม

เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการติดตั้งภายในตู้ควบคุม สามารถเลือกได้ 2 ชนิดทั้งแบบ Heat Pipe และ Plate Module ออกแบบมาให้เพื่อประหยัดพื้นที่ซึ่งมีขนาดบางและกระทัดรัด

แบบติดตั้งภายนอกตู้ควบคุม

แบบติดตั้งภายนอกตู้ควบคุม

เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการติดตั้งภายนอกตู้ควบคุม ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Heat Pipe และรักษาเครื่องควาบคุมให้อยู่ในสภาพผนึกอากาศ

ข้อมูลจำเพาะสำหรับต่างประเทศ

ข้อมูลจำเพาะสำหรับต่างประเทศ

แบบ Plate ENH-P SERIES ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแบบที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย CE

สินค้ารองรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

สินค้ารองรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

เลือกชนิดของแรงดันไฟฟ้าให้ตรงกับสถานการณ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่าง ๆ

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ควบคุม

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ควบคุม

เพิ่มการนำไปใช้งานให้หลากหลายยิ่งขึ้นด้วยการประกอบกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับตู้ควบคุม และมีประสิทธิผลในการประหยัดพลังงานเนื่องมาจากการควบคุมอุณหภูมิ