PAU SERIES/การปรับอากาศที่แม่นยำและการปรับอากาศเฉพาะจุด

PAU SERIES
การปรับอากาศที่แม่นยำและการปรับอากาศเฉพาะจุด กลไกความน่าเชื่อถือที่มีการประหยัดพลังงานและการปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์

APISTE PAU SERIES เป็นยูนิตปรับอากาศที่ควบคุมความสะอาด, ความชื้นและอุณหภูมิที่แม่นยำสูงในพื้นที่ที่เฉพาะจุด แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำสูงในกระบวนการทดสอบและวิเคราะห์ การตรวจสอบและกระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีอุณหภูมิและความชื้นที่คงที่ เนื่องจากเป็นการปรับอากาศเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้ประหยัดพลังงานได้ นอกเหนือจากอุณหภูมิและความชื้นคงที่แล้ว ยังมีอุปกรณ์ที่สามารถขจัดความชื้นหรือเพิ่มความชื้นได้ด้วย อย่างรุ่น DR ที่มีความสามารถในการทำให้มีความชื้นต่ำในเฉพาะจุดด้วยการจ่าย DRY AIR หรืออย่าง AZ SERIES ที่มีความสามารถในการเพิ่มความชื้นแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

รูปแบบพิเศษ (ความหลากหลายและการขจัดความชื้น)

รูปแบบพิเศษ (ความหลากหลายและการขจัดความชื้น)

จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในการควบคุมอุณหภูมิที่มีขอบเขตกว้างขวางและยูนิต Dry Air ที่ทำให้พื้นที่มีความชื้นต่ำ

รุ่นสำหรับต่างประเทศ

รุ่นสำหรับต่างประเทศ

สายผลิตภัณฑ์มาตรฐาน CE/UL
ตอบสนองความต้องการระดับโลก