เครื่องทำความเย็น (PCU)

PCU SERIES
มีระดับความแม่นยำสูง ความเสถียรสูงและการประหยัดพลังงาน

ยูนิตเครื่องทำความเย็นเป็นยูนิตที่ทำการควบคุมอุณหภูมิ, หล่อเย็นน้ำหล่อเย็นต่าง ๆ ภายในยูนิตมีการติดตั้งคอมเพรสเซอร์, แทงก์, อุปกรณ์หล่อเย็นและปั๊มอยู่ภายใน หล่อเย็นน้ำที่หมุนเวียน, ควบคุมและจ่ายน้ำไปยังด้านโหลด ยูนิตเครื่องทำความเย็นของ APISTE ยังได้จัดเตรียมความหลากหลายของความสามารถในการหล่อเย็นและส่งถ่ายน้ำของปั๊มซึ่งตอบสนองความต้องการในการควบคุมอุณหภูมิและการหล่อเย็นของน้ำหล่อเย็นต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังใช้ปั๊มแบบไม่มีการขยับซึ่งทำให้ไม่มีผลกระทบกับแรงสั่นไหวในด้านโหลดโดยตรง รองรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความแม่นยำที่มากกว่าเดิม

เครื่องทำความเย็น

เครื่องทำความเย็น

ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์โดยการระบายความร้อนของพัดลม