PCU SERIES/เครื่องทำความเย็น

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

อุปกรณ์การกัดกร่อน/อุปกรณ์ สปัตเตอริง/เครื่องล้าง

อุปกรณ์การกัดกร่อน/อุปกรณ์ สปัตเตอริง/เครื่องล้าง

สเตปเปอร์/เครื่องโค้ท/เครื่องทดสอบ

สเตปเปอร์/เครื่องโค้ท/เครื่องทดสอบ

เครื่องแปรรูปความแม่นยำสูง/เครื่องเชื่อม/เครื่องขึ้นรูป

เครื่องแปรรูปความแม่นยำสูง/เครื่องเชื่อม/เครื่องขึ้นรูป

เครื่องแปรรูปด้วยเลเซอร์

เครื่องแปรรูปด้วยเลเซอร์

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสม

เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสม

เครื่องขึ้นรูปแผ่น

เครื่องขึ้นรูปแผ่น

การควบคุมอุณหภูมิการหลอม/เครื่องกวน

การควบคุมอุณหภูมิการหลอม/เครื่องกวน