เครื่องทำความเย็นสำหรับตู้ควบคุม (ENC SERIES)

เครื่องทำความเย็นสำหรับตู้ควบคุม (ENC SERIES)

หล่อเย็นภายในตู้ควบคุมได้อย่างแม่นยำและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความร้อน เนื่องจากเป็นการหล่อเย็นที่หมุนเวียนอยู่ภายในจึงพร้อมด้วยมาตรการป้องกันไอน้ำมัน การป้องกันฝุ่นและการขจัดความชื้นในเวลาเดียวกัน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับตู้ควบคุม (ENH SERIES)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับตู้ควบคุม (ENH SERIES)

ปล่อยความร้อนภายในตู้ควบคุมออกสู่ด้านนอกอย่างมีประสิทธิผลพร้อมกับบำรุงรักษาสภาพการผนึกอากาศภายในตู้ควบคุม และยังมีมาตรการป้องกันการเกิดไอน้ำมันและฝุนละอองที่มีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้โมดูลการปล่อยความร้อน 2 ชนิดที่ให้ผลลัพธ์มากขึ้นกว่าเดิม

เครื่องทำความเย็นแบบใช้น้ำมัน (VSC SERIES)

เครื่องทำความเย็นแบบใช้น้ำมัน (VSC SERIES)

มีความทนทานมากกว่ารุ่นก่อน ๆ ตอบสนองด้วย "การชำรุดยาก" สภาพความทนทานที่ถูกร้องขอจากหน้างานที่ทำได้ด้วยการควบคุมแบบ Super Heat ซึ่งควบคุมการหล่อเย็นและอุณหภูมิของน้ำมันโดยไม่ทำให้ความสามารถในการหล่อเย็นตกลงไปแม้ภายใต้สภาพแวดล้อมอันเลวร้าย

เครื่องทำความเย็น (PCU SERIES)

เครื่องทำความเย็น (PCU SERIES)

ดำเนินการด้วยความแม่นยำและความเสถียรในการเพิ่มอุณหภูมิหรือการหล่อเย็นของน้ำหมุนเวียน สามารถใช้งานได้หลากหลายตามกระบวนการและการนำไปใช้ ปั๊มมีความสามารถในการส่งน้ำได้สูงและขณะเดียวกันยังเป็นแบบที่ไม่มีการขยับระหว่างการทำงาน

ระบบปรับอากาศแบบความเที่ยงตรงสูงและระบบปรับอากาศเฉพาะจุด (PAU SERIES)

ระบบปรับอากาศแบบความเที่ยงตรงสูงและระบบปรับอากาศเฉพาะจุด (PAU SERIES)

มีการควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้นที่แม่นยำในจุดดังกล่าว เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศทั่วไปแล้วจะเห็นได้ว่าลดต้นทุนแรกเริ่มและค่าใช้จ่ายในการทำงานได้มากอย่างเห็นได้ชัด ไม่เพียงแต่จะทำให้อุณหภูมิและความชื้นคงที่แต่ยังสามารถป้องกันหรือเพิ่มความชื้นได้อีกด้วย