VSC SERIES/เครื่องหล่อเย็นน้ำมัน

VSC SERIES
เครื่องหล่อเย็นน้ำมัน แสดงความสามารถในการหล่อเย็นสูงในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

เครื่องหล่อเย็นน้ำมันคือยูนิตที่หล่อเย็นน้ำมันหล่อเย็นในเครื่องจักรตัดกลึง, น้ำมันไฮดรอลิค, น้้ำมันหล่อลื่น ที่แกนหลักของเครื่องจักรตัดกลึงต่าง ๆ ตลับลูกปืนและเฟืองจะเกิดความร้อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการหมุนด้วยความเร็วสูง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากความร้อน และจะเกิดปัญหาอย่างเช่นแกนเยื้องทำให้มีผลกระทบต่อความแม่นยำในการตัดกลึง และเมื่ออุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิคของแอคทูเอเตอร์ต่าง ๆ สูงขึ้น จะทำให้มีโอกาสเกิดผลกระทบต่อความแม่นยำในการตัดกลึงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของความเร็วในการขยับและน้ำมันจะเสื่อมสภาพได้ เครื่องหล่อเย็นน้ำมัน APISTE จะทำการหล่อเย็นโดยการหมุนเวียนน้ำมัน ป้องกันน้ำมันอุณหภูมิสูงเกินไป คุณสมบัติในการทนทานต่อสภาพแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตก็พัฒนาไปมาก หน้างานที่มีละอองน้ำมันฟุ้งกระจายมาก จะแสดงให้เห็นว่ามีพลังที่ "สกปรกยาก" "ถึงแม้จะสกปรกก็ยังคงความสามารถไว้"

แบบใช้อากาศในการทำความเย็น

แบบใช้อากาศในการทำความเย็น

เพิมความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม แม้จะเป็นหน้างานที่มีการปล่อยฝุ่นละอองและละอองน้ำมันมาก พื้นที่หน้างานที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงก็ยังแสดงความสามารถในการหล่อเย็นได้เป็นอย่างดี

แบบใช้อากาศในการทำความเย็น