เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับตู้ควบคุม (ENH SERIES)

ENH SERIES
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับตู้ควบคุม
ระบายความร้อนภายในตัวเครื่องออกสู่ด้านนอกอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสภาพการผนึกอากาศของตู้ควบคุม

ระบายความร้อนภายในตู้ควบคุมออกสู่ด้านนอกอย่างมีประสิทธิผลพร้อมกับบำรุงรักษาสภาพการผนึกอากาศภายในตู้ควบคุม APISTE ได้จัดเตรียมสายผลิตภัณฑ์ไว้ 2 ชนิดคือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Heat Pipe และ Plate Module ซึ่งสามารถติดตั้งภายในสภาพแวดล้อมในการติดตั้งได้หลากหลาย ทั้งนี้ยังรองรับการประหยัดพื้นที่ ทำให้ตัวตู้ควบคุมมีขนาดเล็กลงและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีขนาดเล็กมากที่มีการติดท่อ Micro Heat อีกด้วย

แบบติดตั้งภายในตู้ควบคุม

แบบติดตั้งภายในตู้ควบคุม

เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการติดตั้งภายในตู้ควบคุม สามารถเลือกได้ 2 ชนิดทั้งแบบ Heat Pipe และ Plate Module ออกแบบมาให้เพื่อประหยัดพื้นที่ซึ่งมีขนาดบางและกระทัดรัด

แบบติดตั้งภายนอกตู้ควบคุม

แบบติดตั้งภายนอกตู้ควบคุม

เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการติดตั้งภายนอกตู้ควบคุม ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Heat Pipe และรักษาเครื่องควาบคุมให้อยู่ในสภาพผนึกอากาศ

แบบติดตั้งเพดาน

แบบติดตั้งเพดาน

เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับติดตั้งบนเพดานของตู้ควบคุม สามารถใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ติดตั้งด้านข้างและระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดย Heat Pipe

แบบติดตั้งภายนอกอาคาร

แบบติดตั้งภายนอกอาคาร

เป็นเครี่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับภายนอกอาคาร แน่นอนว่าสามารถป้องกันฝุ่นและระบายความร้อนได้ มีสภาพความทนทานสูงต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย และเลือกใช้วัสดุที่ทำจากสแตนเลสทั้งหมด

ข้อมูลจำเพาะสำหรับต่างประเทศ

ข้อมูลจำเพาะสำหรับต่างประเทศ

แบบ Plate ENH-P SERIES ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแบบที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย CE

สินค้ารองรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

สินค้ารองรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

เลือกชนิดของแรงดันไฟฟ้าให้ตรงกับสถานการณ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่าง ๆ

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ควบคุม

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ควบคุม

เพิ่มการนำไปใช้งานให้หลากหลายยิ่งขึ้นด้วยการประกอบกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับตู้ควบคุม และมีประสิทธิผลในการประหยัดพลังงานเนื่องมาจากการควบคุมอุณหภูมิ

เครื่องขจัดความชื้นแบบไม่ระบาย (Non Drain)

เครื่องขจัดความชื้นแบบไม่ระบาย (Non Drain)

มีประสิทธิภาพในการเพิ่มอุณหภูมิภายในตู้ควบคุมโดยการระบายความร้อนอินเวอร์เตอร์ของตู้ควบคุมฉลากของขวดน้ำดื่ม และลดปัญหาของความร้อนของอินเวอเตอร์ได้มาก