การจัดการข้อมูลรายบุคคล

การจัดการข้อมูลรายบุคคล

บริษัทจำกัด APISTE (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") ได้กำหนดนโยบายต่อไปนี้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในเวบไซต์นี้โดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดกับทั่วทั้งบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง

ชื่อของลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์และสถานที่ทำงานเป็นต้น รวมทั้งข้อมูลที่สามารถระบุถึงลูกค้าแต่ละคนได้เป็นพิเศษซึ่งอาจเป็นข้อมูลเดียวหรือหลายข้อมูลจะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล"

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ทางบริษัท เพื่อที่ทางบริษัทจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบให้กับทางเรา จะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • การส่งและแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดเช่น สินค้าและบริการ ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลด้านการบริการ
  • การแนะนำแคมเปญต่าง ๆ, งานแสดงสินค้าและเอกสารที่ตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา
  • การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของสินค้า供
  • การดำเนินการในการตรวจสอบเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสินค้า施
  • การดำเนินการในการตรวจสอบเกี่ยวกับการปรับปรุงและการจัดเตรียมรายละเอียดการบริการ

ผู้ใช้งานข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้สำหรับบริษัทจำกัด APISTE เท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค่าแก่บุคคลที่สามตราบใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า

การควบคุมที่เหมาะสมของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเข้มงวด บริษัทจะจำกัดการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการจัดหาจากลูกค้าและจะดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ไม่สามารถแตะต้องได้โดยง่ายแม้ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทก็ตาม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อแหล่งมอบหมายงาน

บริษัทอาจมีกรณีที่มอบหมายงานภายใต้ขอบข่ายวัตถุประสงค์การใช้งานที่เหมาะสม เช่น การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรืองานที่เกี่ยวกับการบริหารเวบไซต์ของบริษัท ในกรณีดังกล่าวจะควบคุมและดูแลอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยแหล่งมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง

การร้องขอการเปิดเผย แก้ไขและหยุดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครอง กรุณาติดต่อสอบถามที่หน่วยงานต่อไปนี้ กรณีที่บริษัทสามารถยืนยันตัวบุคคลของลูกค้าได้แล้ว ทางเราจะให้การสนับสนุนในรายละเอียดที่ได้รับการติดต่อสอบถาม

Apiste Corporation
ผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มส่งเสริมการขาย
TEL : 06-6343-0515 / E-mail :

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเห็นสมควร